Find us on facebook youtube
คุณแม่ฝากครรภ์โทร 053217706 ทำเด็กหลอดแก้วหรือวางแผนมีบุตร โทร 094-6080022 หรือ 093-1300022ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์ แพทย์ทำคลอดที่ศรีพัฒน์ค่ะเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ภาวะมีบุตรยาก – การหาสาเหตุและให้คำปรึกษา

การหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากในผู้ชาย และการตรวจน้ำอสุจิ

ภาวะมีบุตรยากมีสาเหตุได้จากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดยร้อยละ 35 – 45 มีสาเหตุจากฝ่ายชาย ส่วนใหญ่เกิดจากตัวอสุจิเคลื่อนไหวช้า มีปริมาณตัวอสุจิน้อย หรือตัวอสุจิปร่างลักษณะผิดปกติ ดังนั้นขั้นตอนแรกของการตรวจฝ่ายชายคือการตรวจน้ำอสุจิ (Semen Analysis; SA) ซึ่งจะดูปริมาณอสุจิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเข้มข้นของตัวอสุจิ ลักษณะรูปร่างและการเคลื่อนไหวของ โดยการตรวจนี้จะอ้างอิงค่าปกติจากค่าที่ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดไว้เมื่อปี 2010 ถ้าหากผลตรวจผิดปกติ จะแนะนำให้ตรวจความผิดปกติของระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายอย่างละเอียดเพิ่มเติม


Back