Find us on facebook youtube
ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ภาวะมีบุตรยาก – การหาสาเหตุและให้คำปรึกษา

การหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากในผู้ชาย และการตรวจน้ำอสุจิ

ภาวะมีบุตรยากมีสาเหตุได้จากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดยร้อยละ 35 – 45 มีสาเหตุจากฝ่ายชาย ส่วนใหญ่เกิดจากตัวอสุจิเคลื่อนไหวช้า มีปริมาณตัวอสุจิน้อย หรือตัวอสุจิปร่างลักษณะผิดปกติ ดังนั้นขั้นตอนแรกของการตรวจฝ่ายชายคือการตรวจน้ำอสุจิ (Semen Analysis; SA) ซึ่งจะดูปริมาณอสุจิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเข้มข้นของตัวอสุจิ ลักษณะรูปร่างและการเคลื่อนไหวของ โดยการตรวจนี้จะอ้างอิงค่าปกติจากค่าที่ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดไว้เมื่อปี 2010 ถ้าหากผลตรวจผิดปกติ จะแนะนำให้ตรวจความผิดปกติของระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายอย่างละเอียดเพิ่มเติม


Back