Find us on facebook youtube
ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ภาวะมีบุตรยาก – การหาสาเหตุและให้คำปรึกษา

ตรวจประเมินมดลูก

ความผิดปกติทางโครงสร้างของมดลูกส่งผลต่อการมีบุตรยากได้เช่นกัน ความผิดปกติในโพรงมดลูกเช่น ติ่งเนื้อ พังผืด เนื้องอก สามารถวินิจฉัยได้โดยการอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด การฉีดสี (HSG) หรือ การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกผ่านทางช่องคลอด (Hysteroscopy) ซึ่งการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในกรณีที่รอยโรคอยู่ในโพรงมดลูก เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถมองเห็นได้โดยตรง

Back