Find us on facebook youtube
ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ธนาคารตัวอ่อน ทางเลือกหนึ่งของการเก็บรักษาอสุจิ ไข่ และตัวอ่อน

ธนาคารตัวอ่อน

ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์(อสุจิและไข่) และตัวอ่อน ด้วยวิธีการแช่แข็ง (Cryopreserve) ซึ่งสามารถเก็บรักษาเซลล์หรือตัวอ่อนไว้ได้เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสของการรักษาภาวะมีบุตรยากให้มีวิธีในการรักษาได้หลากหลายขึ้น เทคนิคการแช่แข็งที่ทันสมัยแทบจะไม่ทำให้เซลล์หรือตัวอ่อนที่ฝากไว้เสียหาย และผลสำเร็จในการตั้งครรภ์เมื่อใช้เซลล์แช่แข็งเหล่านี้ก็แทบไม่แตกต่างจากปกติเลย การแช่แข็งไข่ อสุจิและตัวอ่อนในธนาคารนั้น จะช่วยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตในเวลาที่เหมาะสม เช่น กรณีของผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง (การใช้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีส่งผลอย่างมากต่อระบบสืบพันธุ์) แต่ยังต้องการมีบุตรของตนเองในอนาคต นอกจากนี้ อาจแนะนำให้ทำการแช่แข็งอสุจิไว้ในกรณีที่จะรักษาโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) เพื่อเป็นการสำรอง หากผู้ป่วยมีปัญหาในการหลั่งน้ำอสุจิในวันที่ต้องการ(วันที่จะทำการผสมไข่กับอสุจิ) หรือในผู้ที่ต้องการทำหมันชาย

ธนาคารไข่ก็เป็นตัวเลือกสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ได้ตัดสินใจวางแผนครอบครัวและต้องเผชิญหน้ากับภาวะรังไข่ฝ่อซึ่งเป็นผลมาจากอายุที่มากขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นด้วยปัจจัยอื่นก็ตาม ส่วนการแช่แข็งตัวอ่อนจะใช้สำหรับผู้ที่จะทำเด็กหลอดแก้ว (IVF & ET) คือหากได้ตัวอ่อนปริมาณมากเกินที่จะย้ายสู่โพรงมดลูกทั้งหมดในครั้งเดียว ตัวอ่อนที่เหลือที่มีคุณภาพดีก็ สามารถนำไปแช่แข็งเก็บไว้ได้ การย้ายตัวอ่อนจำนวนมากเกินไป อาจทำให้เกิดครรภ์แฝด ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม และส่งผลไม่ดีต่อทั้งมารดาและตัวทารกเอง หากรอบแรกที่ย้ายตัวอ่อน(ที่ไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง) ไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ก็สามารถใช้ตัวอ่อนแช่แข็งที่เก็บไว้นั้นมาละลายและย้ายสู่โพรงมดลูกได้ในรอบถัดๆไปเมื่อสะดวก(Frozen Embryo Transfer, FET) แต่ถ้าคู่สมรสสามารถตั้งครรภ์ได้โดยการย้ายตัวอ่อนในครั้งแรกของรอบการรักษา ตัวอ่อนที่เหลือที่แช่แข็งไว้ก็สามารถนำมาใช้เพื่อการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปได้

Back