ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อ.พญ.วรชร ลัทธิวงศกร

- หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education
2003 M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
2005 Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
2007 Diploma of Thai Board in OB&GYN
2009 Diploma of Thai Subboard in Reproductive Medicine

Subspeciality
Reproductive Medicine (Infertility)