ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พ.ญ.อุษณีย์ แสนหมี่
- หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education
2004 M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
2008 Diploma of Thai Board in OB&GYN
2010 Diploma of Thai Subboard in Reproductive Medicine

Subspeciality
Reproductive Medicine (Infertility)