ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์

- หน่วยมะเร็งวิทยานรีเวช

- ผู้ช่วยคณะบดี คณะแพทย์ศาสตร์

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.มหาราช ชม.

Education
1995 M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
1996 Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
1999 Diploma of Thai Board of OB & GYN
2003 Certificate, Gynecologic Oncology Fellowship

Subspecialty
Gynecologic Oncology

Other positions
Assistant Dean of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University
Assistant Director of Maharaj Nakorn (Suandok) Hospital, Chiang Mai