ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

- หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education
1985 M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
1986 Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
1989 Diploma of Thai Board of OB & GYN
1991 Clinical Fellows in Prenatal diagnosis and genetics training
1994 Clinical Fellowship in Ob & Gyn Ultrasound (Munster)
1998-9 Science & Technology Agency (STA) fellowship.

Career Position
2003 Associate Dean for Quality Improvement
2009 Head of the department

Subspecialty
Maternal fetal medicine