ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์

- ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- คลีนิคหมออำนวย

Education
1988 M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
1989 Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
1992 Diploma of Thai Board of OB & GYN
1998 MSc in Prenatal Genetics & Fetal Medicine University of London
2001 PhD in Obstetrics & Gynecology

Subspecialty
Maternal-fetal medicine, Genetics

Other positions
Assistant Director of Sriphat Medical Center, Chiang Mai
Umnuay Clinic, Chiang Mai