ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล

- ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education
1989 M.D. (Second Class Hons), Mahidol University, Thailand
1990 Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
1993 Diploma of Thai Board of OB&GYN
1997 Diploma of Thai Board of Subspecialty in Maternal Fetal Medicine

Subspecialty
Maternal Fetal Medicine