Find us on facebook youtube
Tel 053-217706 แจ้งคุณแม่ **เวลาทำการวันเสาร์ ปกติ 9.00-19.00 น.*สำหรับวันเสาร์ 8 และวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 จะเปิดทำการเวลา 09.00-16.00 น.เท่านั้นจ๊ะเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

กุลพัฒน์การแพทย์

กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก

กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลนิก ก่อตั้งในปี 2540 เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการในด้านสูติ-นรีเวช ในตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เราได้รับการยอมรับในเรื่องของการให้คำปรึกษาและรักษาภาวะมีบุตร ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ ในระดับภูมิภาคและสากล แต่อย่างไรก็ดี เรายังคงดำเนินพันธกิจของเราอย่างสม่ำเสมอทั้งในส่วนของการให้บริการดูแลสุขภาพสตรีของทุกช่วงวัย ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขากว่า 10 ท่าน จากโรงพยาบาลชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และศูนย์ศรีพัฒน์ พร้อมทั้งพยาบาลวิชาชีพ พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน การเดินทางสะดวกใกล้เมือง

เข้าสู่ระบบ

เฉพาะสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก