เวลาทำการ | กุลพัฒน์การแพทย์ ศูนย์เด็กหลอดแก้ว
Find us on facebook youtube
ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

เวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.และ 13.00 - 19.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

เปิดรับบัตรคิวเวลา 15.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

เปิดรับบัตรคิวเวลา 08.30 น. วันเสาร์และอาทิตย์

(ไม่รับจองคิวล่วงหน้า )


หมายเลขโทรศัพท์ 053-217706 ,  083-4714100 , Fax 053-217707

ตารางการทำงานของแพทย์


วัน

คลินิกฝากครรภ์

อัลตราซาวด์

จันทร์

พญ.สายพิณ

พญ.สุพัตรา

อังคาร

พญ.สุปรียา / พญ.สายพิณ

พญ.สุชยา/อ.ยุรี

พุธ

พญ.สายพิณ    / นพ.สิทธิชา /  พญ.อุษณีย์

นพ.ชเนนทร์

พฤหัส

พญ.สุปรียา

พญ.สุพัตรา

ศุกร์

นพ.สิทธิชา / นพ.ภักดี

พญ.เฟื่องลดา

เสาร์ เช้า

พญ. ศศิวิมล

พญ.ยุรี

เสาร์ บ่าย

พญ. วรชร

พญ.กุณฑรี

อาทิตย์ เช้า

นพ.ดร.วีรวิทย์ / พญ.อุษณีย์

นพ.ดร.วีรวิทย์

อาทิตย์ บ่าย

นพ.เศรษฐวัฒก์

พญ.เฟื่องลดา