Find us on facebook youtube
โทร 053-217706 หรือ 083-4714100ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

เวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.และ 13.00 - 19.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

เปิดรับบัตรคิวเวลา 15.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

เปิดรับบัตรคิวเวลา 08.30 น. วันเสาร์และอาทิตย์

(ไม่รับจองคิวล่วงหน้า )


หมายเลขโทรศัพท์ 053-217706 ,  083-4714100 , Fax 053-217707

ตารางการทำงานของแพทย์


วัน

คลินิกฝากครรภ์

อัลตราซาวด์

จันทร์

พญ.สายพิณ

พญ.สุพัตรา

อังคาร

พญ.สุปรียา / พญ.สายพิณ

พญ.สุชยา/อ.ยุรี

พุธ

พญ.สายพิณ    / นพ.สิทธิชา /  พญ.อุษณีย์

นพ.ชเนนทร์

พฤหัส

พญ.สุปรียา

พญ.สุพัตรา

ศุกร์

นพ.สิทธิชา / นพ.ภักดี

พญ.เฟื่องลดา

เสาร์ เช้า

พญ. ศศิวิมล

พญ.ยุรี

เสาร์ บ่าย

พญ. วรชร

พญ.กุณฑรี

อาทิตย์ เช้า

นพ.ดร.วีรวิทย์ / พญ.อุษณีย์

นพ.ดร.วีรวิทย์

อาทิตย์ บ่าย

นพ.เศรษฐวัฒก์

พญ.เฟื่องลดา