Find us on facebook youtube

เวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 17.00 น.- 19.00 . (เปิดรับบัตรคิวเวลา 15.00 น.)

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. (เปิดรับบัตรคิวเวลา 08.30 น.)

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 13.00 . เปิดครึ่งเช้าเท่านั้น (เปิดรับบัตรคิวเวลา 08.30 น.)

(ไม่รับจองคิวล่วงหน้าสำหรับการฝากครรภ์ )

หมายเลขโทรศัพท์ 053-217706 ,  083-4714100 , Fax 053-217707

กรณีปรึกษามีบุตรยาก รบกวนคนไข้โทรจองคิวล่วงหน้า 1 สัปดาห์ค่ะ

*โทร 053-217204 หรือ 094-6080022

.

วัน

คลินิกฝากครรภ์

อัลตราซาวด์

จันทร์

พญ.สายพิณ/นพ.ณัฐพัชร์

พญ.สุชยา

อังคาร

พญ.สุปรียา / พญ.สายพิณ

พญ.สุชยา

พุธ

พญ.สายพิณ/พญ.ศศิวิมล(GYN)

พญ.สุชยา

พฤหัส

นพ.ภักดี รพ.นครพิงค์/ นพ.วิโรจน์

พญ.สุพัตรา/พญ.กุณฑรี

ศุกร์

นพ.ภักดี รพ.นครพิงค์  / นพ.สิทธิชา


พญ.เฟื่องลดา


เสาร์ เช้า 9.00 น.-12.00น.

พญ.ญาดา (รพ.นครพิงค์/เชียงใหม่ใกล้หมอ)

พญ.ยุรี

เสาร์ บ่าย 13.00 น.-16.00น.

-ไม่มีแพทย์ลงตรวจ-

นพ.ศรีหมื่นไวย

วันอาทิตย์เช้า09.00น.-13.00 น.

นพ.ดร. วีรวิทย์

นพ.ดร. วีรวิทย์