Find us on facebook youtube

เวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. เปิดรับบัตรคิวเวลา 15.00 น.

วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เปิดรับบัตรคิวเวลา 08.30 น.

(ไม่รับจองคิวล่วงหน้าสำหรับการฝากครรภ์ )

หมายเลขโทรศัพท์ 053-217706 ,  083-4714100 , Fax 053-217707

กรณีปรึกษามีบุตรยาก รบกวนคนไข้โทรจองคิวล่วงหน้า 1 อาทิตย์ค่ะ


ตารางการทำงานของแพทย์

วัน

คลินิกฝากครรภ์

อัลตราซาวด์

จันทร์

พญ.สายพิณ/นพ.ณัฐพัชร์

พญ.สุพัตรา

อังคาร

พญ.สุปรียา / พญ.สายพิณ

พญ.สุชยา

พุธ

พญ.สายพิณ    / นพ.สิทธิชา

นพ.ชเนนทร์

พฤหัส

พญ.สุปรียา / นพ.วิโรจน์

พญ.สุพัตรา

ศุกร์

นพ.สิทธิชา / นพ.ภักดี

พญ.เฟื่องลดา

เสาร์ เช้า

พญ.ชลรส

พญ.ยุรี

เสาร์ บ่าย

นพ.ศยาม

พญ.กุณฑรี

อาทิตย์ เช้า

นพ.ดร.วีรวิทย์

นพ.ดร.วีรวิทย์

อาทิตย์ บ่าย

พญ.ชลรส

พญ.ชลรส