Find us on facebook youtube
>>คลินิกหยุดปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค. 61-1 ธ.ค. 61 >>>เปิดบริการวันพุธที่ 2 ธ.ค. 61อีเมลล์นัดหมาย (Kullapat@kullapat.com) ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท.... ทีมแพทย์....วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ.สุปรียา /วันศุกร์ นพ.ภักดี , นพ.สิทธิชา/ วันเสาร์ พญ. ชลรส / พญ.วรชร, /วันอาทิตย์นพ.วีรวิทย์.....เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

เวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.และ 13.00 - 19.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

เปิดรับบัตรคิวเวลา 15.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

เปิดรับบัตรคิวเวลา 08.30 น. วันเสาร์และอาทิตย์

(ไม่รับจองคิวล่วงหน้า )


หมายเลขโทรศัพท์ 053-217706 ,  083-4714100 , Fax 053-217707

ตารางการทำงานของแพทย์


วัน

คลินิกฝากครรภ์

อัลตราซาวด์

จันทร์

พญ.สายพิณ

พญ.สุพัตรา

อังคาร

พญ.สุปรียา / พญ.สายพิณ

พญ.สุชยา

พุธ

พญ.สายพิณ    / นพ.สิทธิชา /  พญ.อุษณีย์

นพ.ชเนนทร์

พฤหัส

พญ.สุปรียา

พญ.สุพัตรา

ศุกร์

นพ.สิทธิชา / นพ.ภักดี

พญ.เฟื่องลดา

เสาร์ เช้า

พญ. ชลรส

พญ.ยุรี

เสาร์ บ่าย

พญ. วรชร

พญ.กุณฑรี

อาทิตย์ เช้า

นพ.ดร.วีรวิทย์

นพ.ดร.วีรวิทย์

อาทิตย์ บ่าย

นพ.เศรษฐวัฒก์

พญ.เฟื่องลดา