Find us on facebook youtube
ปรึกษามีบุตรยาก ย้ายไปที่คลินิคเชียงใหม่ ไอวีเอฟ (กุลพัฒน์ใหม่) ที่ฟากตรงข้ามแล้วนะคะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 053 217204 ค่ะติดต่อเรา 053-217706....โทรเข้ามาลงคิวนัดหมายการอัลตร้าซาวน์ได้นะคะ หรือสอบถามบริการฝากครรภ์ได้ค่ะ...เปิดบริการ วันจันทร์ถึงศุกร์ 17.00 น.-20.00 น. เสาร์และอาทิตย์เปิดบริการ 09.00-16.00 น....เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

เวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.และ 13.00 - 19.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

เปิดรับบัตรคิวเวลา 15.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

เปิดรับบัตรคิวเวลา 08.30 น. วันเสาร์และอาทิตย์

(ไม่รับจองคิวล่วงหน้า )


หมายเลขโทรศัพท์ 053-217706 ,  083-4714100 , Fax 053-217707

ตารางการทำงานของแพทย์


วัน

คลินิกฝากครรภ์

อัลตราซาวด์

จันทร์

พญ.สายพิณ

พญ.สุพัตรา

อังคาร

พญ.สุปรียา / พญ.สายพิณ

พญ.ยุรี

พุธ

พญ.สายพิณ    / นพ.สิทธิชา /  พญ.อุษณีย์

นพ.ชเนนทร์

พฤหัส

พญ.สุปรียา 

พญ.สุพัตรา

ศุกร์

นพ.สิทธิชา / นพ.ภักดี

พญ.เฟื่องลดา

เสาร์ เช้า

พญ. ศศิวิมล

พญ.กุณฑรี

เสาร์ บ่าย

พญ. วรชร

พญ.กุณฑรี

อาทิตย์ เช้า

นพ.ดร.วีรวิทย์ / พญ.อุษณีย์

นพ.ดร.วีรวิทย์

อาทิตย์ บ่าย

นพ.เศรษฐวัฒก์

พญ.เฟื่องลดา