ประวัติ จุดมุ่งหมาย | กุลพัฒน์การแพทย์ เด็กหลอดแก้ว ทำ ivf
Find us on facebook youtube
ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.
กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก เป็นคลินิกที่เป็นให้บริการตั้งแต่ปี 2540 เป็นระเวลา 20 ปี มีทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และศูนย์ศรีพัฒน์ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและให้คำปรึกษาเฉพาะทางสูติ-นรีเวช การตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคของสตรี การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV virus  การตรวจอัลตร้าซาวด์ทางสูตินรี เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี  นอกจากนี้ยังมีการดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งครรภ์ทั้งในรายปกติและในรายที่มีความภาวะเสี่ยงสูง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เช่น การวางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร รวมทั้งให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก  และในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ ได้แก่ การดูแลการฝากครรภ์ การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุ์กรรมเพื่อหาความผิดปกติของทารกและความเสี่ยงของมารดาในระหว่างการตั้งครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด การคุมกำเนิด และการติดตามผลทารกหลังคลอดด้วย