เสียงจากลูกค้า | กุลพัฒน์การแพทย์ เด็กหลอดแก้ว ทำ ivf
Find us on facebook youtube
ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

น้องอัสมัน

FET

น้องมะลิ

ย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง

ขอบคุณหมอธีระพร วุฒยวนิช

อิ๊กซี่

IVF

คลอดแล้วค่ะ

FET

FET 57

ขอบคุณหมอธีระพร วุฒยวนิช

เด็กหลอดแก้ว

ปิยนุช แก้วนาติ๊บ

ปิยนุช  แก้วนาติ๊บ

ครอบครัวคุณสุพรรณษา อุ่ยศิริพัฒนเจริญ

ขอบพระคุณหมอโอภาส เศรษฐบุตร