Find us on facebook youtube
ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ภาวะมีบุตรยาก – การหาสาเหตุและให้คำปรึกษา

การประเมินเวลาตกไข่ และการตรวจการทำงานของรังไข่ (ovarian reserve)

การทราบเวลาการตกไข่ในเพศหญิงและการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสในการมีบุตร ปัญหาการมีบุตรยากประมาณร้อยละ20 มีสาเหตุมาจากไม่มีการตกไข่หรือการตกไข่ไม่สมํ่าเสมอ สามารถตรวจการตกไข่ได้หลายวิธีเช่น การตรวจระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน (Progesterone) ในเลือด การตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (Transvaginal Ultrasound - TVUS) หรือใช้ชุดตรวจปัสสาวะเพื่อดูการตกไข่ (ตรวจหาฮอร์โมน LH)

ในคู่สมรสที่มีอายุมาก อาจต้องตรวจการทำงานของรังไข่ (ovarian reserve) โดยการตรวจนี้อาจมีประโยชน์ในผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือในกรณีที่สงสัยว่าปริมาณไข่ในรังไข่มีน้อย ซึ่งการตรวจนี้ทำได้หลายวิธีได้แก่ การดูระดับฮอร์โมนต่างๆในเลือด เช่น AMH (Anti-Mullerian Hormone), Inhibin B, FSH ในวันที่ 3 ของรอบเดือน หรือ การอัลตราซาวด์ดูจำนวนฟองไข่ในช่วงต้นของรอบเดือน (Antral Follicle Count; AFC)


Back