Find us on facebook youtube
ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ภาวะมีบุตรยาก – การหาสาเหตุและให้คำปรึกษา

การประเมินท่อนำไข่และความผิดปกติในอุ้งเชิงกราน

ประมาณร้อยละ 30-40 ของหญิงที่มีบุตรยากมีสาเหตุมาจากท่อนำไข่มีการอุดตัน และมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน ท่อนำไข่อุดตันสามารถวินิจฉัยได้โดยการฉีดสารทึบรังสีและเอกซ์เรย์ (hysterosalpingogram; HSG) วิธีการตรวจทำโดยฉีดสารทึบรังสีผ่านปากมดลูกเข้าไปในมดลูกและท่อนำไข่ ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นรูปร่างของมดลูกและท่อนำไข่ได้จากการเอ็กซเรย์ แต่ในกรณีที่สงสัยเรื่องพังผืดในอุ้งเชิงกรานด้วย การฉีดสีอาจเห็นไม่ชัดเจน การส่องกล้องผ่านทางหน้าท้องจะเห็นพยาธิสภาพในอุ้งเชิงกรานได้ชัดเจนกว่า และยังสามารถฉีดสีดูการอุดตันของท่อนำไข่ได้พร้อมกันอีกด้วย (การส่องกล้องผ่านทางหน้าท้องจะต้องมีการดมยาสลบ) ทั้งนี้การส่องกล้องยังสามารถใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติในอุ้งเชิงกรานอื่น ๆ เช่น เยื่อบุโพรงมดลูดเจริญผิดที่ (endometriosis) และเนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูก (myoma uteri)ได้อีกด้วย

Back