Find us on facebook youtube
คุณแม่ฝากครรภ์โทร 053217706 ทำเด็กหลอดแก้วหรือวางแผนมีบุตร โทร 094-6080022 หรือ 093-1300022ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์ แพทย์ทำคลอดที่ศรีพัฒน์ค่ะเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ภาวะมีบุตรยาก – การหาสาเหตุและให้คำปรึกษา

การประเมินท่อนำไข่และความผิดปกติในอุ้งเชิงกราน

ประมาณร้อยละ 30-40 ของหญิงที่มีบุตรยากมีสาเหตุมาจากท่อนำไข่มีการอุดตัน และมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน ท่อนำไข่อุดตันสามารถวินิจฉัยได้โดยการฉีดสารทึบรังสีและเอกซ์เรย์ (hysterosalpingogram; HSG) วิธีการตรวจทำโดยฉีดสารทึบรังสีผ่านปากมดลูกเข้าไปในมดลูกและท่อนำไข่ ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นรูปร่างของมดลูกและท่อนำไข่ได้จากการเอ็กซเรย์ แต่ในกรณีที่สงสัยเรื่องพังผืดในอุ้งเชิงกรานด้วย การฉีดสีอาจเห็นไม่ชัดเจน การส่องกล้องผ่านทางหน้าท้องจะเห็นพยาธิสภาพในอุ้งเชิงกรานได้ชัดเจนกว่า และยังสามารถฉีดสีดูการอุดตันของท่อนำไข่ได้พร้อมกันอีกด้วย (การส่องกล้องผ่านทางหน้าท้องจะต้องมีการดมยาสลบ) ทั้งนี้การส่องกล้องยังสามารถใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติในอุ้งเชิงกรานอื่น ๆ เช่น เยื่อบุโพรงมดลูดเจริญผิดที่ (endometriosis) และเนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูก (myoma uteri)ได้อีกด้วย

Back