Find us on facebook youtube
ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ภาวะมีบุตรยาก – การหาสาเหตุและให้คำปรึกษา

การบริการให้คำปรึกษา

การมาปรึกษาแพทย์ทั้งเพื่อทำความเข้าใจและตรวจหาสาเหตุเป็นครั้งแรก หรือมาปรึกษาเพื่อหาความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมในกรณีที่เคยรับการรักษาจากที่อื่นมาก่อน ก็ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มมีแนวโน้มว่าจะมีบุตรยากเนื่องจากพยายามมีบุตรมานาน หรือเคยรับการรักษาเรื่องภาวะมีบุตรยากมาแล้วก็ตาม ภาวะการมีบุตรยากเปรียบเหมือนการเดินทางที่อาจจะยากลำบากและยาวนาน อาจต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆ ที่ไม่คาดคิดหรือผลลัพธ์ที่ทำให้ผิดหวัง แต่การเดินทางก็มีหลายเส้นทางที่สามารถทำให้ไปถึงจุดหมายที่คุ้มค่าได้ ทางเราทราบดีถึงจุดนี้จึงมีแนวทางที่จะหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดต่อคู่สมรสแต่ละคู่ จากทั้งข้อมูลส่วนตัว ประวัติทางการแพทย์ งบประมาณและปัจจัยทางสังคม

Back