Find us on facebook youtube
ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

การรักษาภาวะมีบุตรยาก

อิกซี่ การฉีดตัวอสุจิเข้าผสมกับไข่โตยตรง (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection; ICSI)

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการรักษาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุทางฝ่ายชายที่มีความผิดปกติรุนแรง คือการฉีดตัวอสุจิเข้าไปผสมกับไข่โดยตรง (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection; ICSI) โดยการเลือกตัวอสุจิที่แข็งแรงจากการดูผ่านกล้อง จุลทรรศน์ แล้วใช้เข็มแก้วขนาดเล็กดูดเอาตัวอสุจิเพียง 1 ตัวมาฉีดเข้าไปภายในเซลล์ไข่โดยตรง สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาของเซลล์ไข่ไปเป็นเซลล์ตัวอ่อนระยะต้นหรือ (zygote) ซึ่งมีส่วนผสมของสารทางพันธุกรรมจากทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
การทำอิกซี่ใช้ทดแทนขบวนการทางธรรมชาติ ที่ตัวอสุจิจะต้องเจาะผ่านชั้นเซลล์พี่เลี้ยงของไข่ เข้าไปในไข่ด้วยตัวเอง วิธีการนี้จึงสามารถใช้ในกรณีที่อสุจิมีจำนวนน้อยมาก หรือมีความผิดปกติอย่างรุนแรงของการเคลื่อนไหวหรือรูปร่าง

Back