Find us on facebook youtube
โทรสอบถาม 053-217706จันทร์ถึงศุกร์ เปิดเวลา 17.00-20.00 น.อีเมลล์นัดหมาย (Kullapat@kullapat.com) ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท.... ทีมแพทย์....วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ.สุปรียา นพ.วิโรจน์ /วันศุกร์ นพ.ภักดี , นพ.สิทธิชา/ วันเสาร์ พญ. ชลรส / พญ.วรชร, /วันอาทิตย์นพ.วีรวิทย์.....เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

การตั้งครรภ์ - การเตรียมตัวและการตรวจติดตาม

การให้คำปรึกษาด้านการเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์

ถ้าคุณกำลังพยายามมีบุตรหรือกำลังวางแผนเพื่อมีบุตร ก็ควรเตรียมความพร้อมเพื่อให้การตั้งครรภ์นั้นปลอดภัยและทารกมีสุขภาพสมบูรณ์ การ เตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์คือการตรวจเช็คร่างกาย รวมไปถึงอาจจะมีการใช้ยา วัคซีน หรืออาหารเสริมที่เหมาะสมก่อนที่จะตั้งครรภ์ นอกจากนี้จะมีการตรวจประเมินภาวะโรคที่เคยเป็นมาก่อน หรืออาจกำลังเป็นอยู่โดยไม่รู้ตัว ซึ่งโรคเหล่านี้อาจส่งผลกระทบกับทั้งตัวหญิงตั้งครรภ์เองและทารกในครรภ์ได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โครโมโซมผิดปกติ หรือคลอดก่อนกำหนด ดังนั้นประวัติทางการแพทย์เช่นโรคหรือภาวะต่างๆที่ผ่านมาและประวัติภาวะแทรก ซ้อนรวมทั้งผลของการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแล รักษาและการวางแผนสำหรับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
การลดความเสี่ยงของความพิการและปัญหาอื่นๆมีหลายวิธี ตัวอย่างเช่นการรับประทานกรดโฟลิคตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ (เมื่อวางแผนว่าจะตั้งครรภ์) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความบกพร่องของระบบท่อประสาทของทารก และผู้ที่วางแผนจะมีบุตรทุกคนควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคบางอย่างที่อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยาก การแท้งซ้ำซาก และโรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์หรือมีผลต่อทารกในครรภ์ เช่น ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ หมู่เลือด Rh ภาวะเลือดจางธาลัสซีเมียเป็นต้น


Back