Find us on facebook youtube
โทรนัดหมาย อัลตร้าซาวน์ 053-217706 หรือ 083-4714100จันทร์ถึงศุกร์ เปิดเวลา 17.00-20.00 น. >>>โทร 053-217204อีเมลล์นัดหมาย (Kullapat@kullapat.com) ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท.... ทีมแพทย์....วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ.สุปรียา นพ.วิโรจน์ /วันศุกร์ นพ.ภักดี , นพ.สิทธิชา/ วันเสาร์ พญ. ชลรส / พญ.วรชร, /วันอาทิตย์นพ.วีรวิทย์.....เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

การตั้งครรภ์ - การเตรียมตัวและการตรวจติดตาม

การตรวจในช่วงแรกของการตั้งครรภ์

ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์จะมีวิธีการตรวจหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่การตรวจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ด้วยการตรวจเช็คระดับฮอร์โมนจากรก (HCG) ในเลือด ซึ่งสามารถทราบผลได้เร็วกว่าการตรวจทางปัสสาวะ หลังจากที่ทราบว่าตั้งครรภ์แล้ว ก็จะมีการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (Transvaginal Ultrasound - TVUS) ซึ่งจะช่วยการยืนยันอายุครรภ์ที่ถูกต้องและช่วยในการวินิจฉัยการท้องนอกมดลูก การแท้งซ้ำซาก ได้โดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงสูง

ผู้หญิงที่เริ่มตั้งครรภ์ทุกคนควรได้ รับการตรวจฝากครรภ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุครรภ์ 7 - 11 สัปดาห์ โดยนับจากวันสุดท้ายของการมีประจำเดือน เพื่อตรวจเลือดคัดกรองภาวะโรคของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่จะสามารถส่งต่อหรือมีผลกับทารกในครรภ์ และอาจจำเป็นต้องทำอัลตราซาวด์เพื่อตรวจจำนวนตัวอ่อน หาตำแหน่งถุงตัวอ่อน ตรวจการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ และการวัดความยาวของทารก (Crown-Rump Length; CRL) ซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดสำหรับการระบุอายุครรภ์

Back