Find us on facebook youtube
โทรสอบถาม 053-217706จันทร์ถึงศุกร์ เปิดเวลา 17.00-20.00 น.อีเมลล์นัดหมาย (Kullapat@kullapat.com) ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท.... ทีมแพทย์....วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ.สุปรียา นพ.วิโรจน์ /วันศุกร์ นพ.ภักดี , นพ.สิทธิชา/ วันเสาร์ พญ. ชลรส / พญ.วรชร, /วันอาทิตย์นพ.วีรวิทย์.....เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

การตั้งครรภ์ - การเตรียมตัวและการตรวจติดตาม

การฝากครรภ์ (ANC) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอด

การตั้งครรภ์ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ความยากลำบากและท้าทายสำหรับชีวิตของผู้หญิงทุกคน ประมาณร้อยละ 25-35 ของการตั้งครรภ์เข้าข่าย "มีความเสี่ยงสูง" ซึ่งอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นกัน(แต่มีอัตราที่น้อยกว่า) ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่พบได้บ่อยได้แก่ ความดันโลหิตสูง ภาวะครรภ์เป็นพิษ ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด ภาวะทารกโตช้าในครรภ์และทารกแรกคลอดมีน้ำหนักน้อยผิดปกติ ภาวะรกเกาะต่ำ (Placanta Previa) โรคโลหิตจาง การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะและโรคอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งภาวะต่างๆขณะตั้งครรภ์อาจจะมีผลกระทบในระยะยาวต่อทารกและครอบครัว จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเหตุผลที่หญิงตั้งครรภ์ทุกคนต้องได้รับการฝากครรภ์ ( Antenatal care; ANC) เพื่อดูแลผู้ที่ตั้งครรภ์ ติดตามการเจริญเติบโตและสุขภาพของทารกในครรภ์ ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันภาวะโรคต่างๆรวมทั้งการจ่ายวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการตั้งครรภ์ทารกที่สมบูรณ์ และเพื่อที่จะสามารถวินิจฉัยภาวะโรคต่างๆได้แต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและแก้ไขไม่ได้ การคลอดบุตรก็เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายต่อทั้งมารดาและทารก ดังนั้นจึงควรได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการคลอดบุตรเพื่อลดความเครียดและความกังวล และสามารถควบคุมสติในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการคลอดหากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการคลอดได้

Back