Find us on facebook youtube

การเลือกเพศ : ผลที่ตามมาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คาดหวัง

การมีบุตรชายถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในบางประเทศเพราะประเพณีทางสังคมที่บังคับเช่นนามสกุล การสืบทอดธุรกิจ ที่จะส่งต่อให้แก่ลูกชายเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการปรับปรุงบทบาทของเพศหญิงในสังคม จึงทำให้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเท่าสมัยก่อน  ตั้งแต่ช่วงปี1980เริ่มมีเทคโนโลยีอัลตราซาวน์เกิดขึ้น ซึ่งทำให้สามารถรู้เพศบุตรได้ตั้งแต่การตั้งครรภ์ไตรมาศที่สองช่วงต้นเทคโนโลยีนี้ทำให้เกิดการทำแท้งทารกเพศหญิงซึ่งพ่อแม่ไม่ต้องการ ส่งผลให้มีจำนวนเด็กผู้ชายมากขึ้นเกินที่ควรจะเป็นในชนบทบางแห่งของประเทศจีนมีการเกิดของเด็กชายต่อเด็กหญิงเพิ่มสูงขึ้นเป็น140: 100คนซึ่งนี้ส่งผลให้มีผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานเพิ่มขึ้น มีผลสำรวจอกมาว่าผู้ที่อาศัยในแถบชนบทของประเทศจีนซึ่งมีขนบว่าทุกคนควรแต่งงาน แล้วผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานจะมีความรู้สึกว่าล้มเหลว มีความเชื่อมั่นในตนเองต่ำ และอาจมีภาวะซึมเศร้าและโดดเดี่ยว ซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่คาดหวังเมื่อตอนที่ต้องการจะมีลูกชายเลยการเลือกทำแท้งทารกเพศที่ไม่ต้องการถือว่าผิดกฏหมายในหลายๆประเทศ อย่างไรก็ตามการเลือกเพศสามารถทำได้โดยวิธีPGDหรือการวินิจฉัยก่อนการฝังตัว โดยการทำเด็กหลอดแก้วและนำเซลล์ของตัวอ่อนมาวิเคราะห์แล้วเลือกย้ายตัวอ่อนที่มีเพศที่ต้องการ ส่วนวิธีการเตรียมน้ำเชื้อก็อาจจะใช้ได้ แต่ไม่แม่นยำนัก การเลือกเพศเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะให้ทำหรือไม่ ขึ้นกับจริยธรรม ความเชื่อทางสังคมและศาสนาที่แตกต่างกันในแต่ละที่ ดังนั้นในบางประเทศจะอนุญาตให้ทำได้ในกรณีที่มีบุตรแล้วหลายคนแต่เป็นเพศเดียวกันทั้งหมดเช่นมีบุตร4คนเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมด ต้องการมีบุตรคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงแบบนี้เป็นต้น

Last update: 04 December 2012 | View 4582

« Back