Find us on facebook youtube
จองคิวฝากครรภ์ โทร 053-217706 .....หรือ 083-4714100 ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท....โทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ. สุปรียา /วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์เช้า พญ. ชลรส ,วันเสาร์บ่าย พญ.วรชร/ วันอาทิตย์เช้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ยาแก้ปวดกับการแท้ง!

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)คือยาที่ช่วยลดอาการปวดและอาการอักเสบที่ถูกใช้มากที่สุดในการตั้งครรภ์ไตรมาสแรกยาดังกล่าวเป็นยาที่ทุกคนคุ้นเคย เช่นแอสไพริน ไอบูโพรเฟน พอนสแตน ไดโคลฟีแนคเป็นต้น  การศึกษานี้มีขึ้นที่สหรัฐอเมริกาโดยศึกษาจากผู้หญิงตั้งครรภ์จำนวน2780คน จะมีการดูประวัติย้อนหลังเกี่ยวกับการใช้ยากลุ่มดังกล่าวในช่วงการตั้งครรภ์อ่อนๆ คือตั้งครรภ์ประมาณ6สัปดาห์นับจากประจำเดือนครั้งสุดท้าย  พบว่ามีถึง43%ที่ได้รับยาNSAIDs และพบว่าในกลุ่มนี้จะเกิดการแท้งประมาณ13%แต่ในกลุ่มคนที่ไม่ได้รับยาก็เกิดการแท้งประมาณ13%เท่าๆกัน ดังนั้นจึงสุปได้ว่าการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มNSAIDsไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการแท้งขึ้นกว่าคนทั่วไป

Last update: 04 December 2012 | View 2096

« Back