Find us on facebook youtube
โทรนัดหมาย อัลตร้าซาวน์ 053-217706 หรือ 083-4714100จันทร์ถึงศุกร์ เปิดเวลา 17.00-20.00 น. >>>โทร 053-217204อีเมลล์นัดหมาย (Kullapat@kullapat.com) ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท.... ทีมแพทย์....วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ.สุปรียา นพ.วิโรจน์ /วันศุกร์ นพ.ภักดี , นพ.สิทธิชา/ วันเสาร์ พญ. ชลรส / พญ.วรชร, /วันอาทิตย์นพ.วีรวิทย์.....เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ย้ายตัวอ่อนรอบสด หรือรอบแช่แข็งดีกว่ากัน?

การศึกษาที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสารFertility & Sterilityได้นำเอาการศึกษาเล็กๆที่เคยทำไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ มารวบรวมและเปรียบเทียบผลของการตั้งครรภ์ระหว่างย้ายตัวอ่อนสดกับย้ายตัวอ่อนแข่แข็ง เป็นที่น่าสนใจมากที่ผลการศึกษาออกมาว่าการย้ายตัวอ่อนแช่แข็งมีอัตราการตั้งครรภ์สูงกว่าการย้ายตัวอ่อนรอบสด ถึง32% ทำไมการย้ายตัวอ่อนแช่แข็งถึงดีกว่า?

ในรอบการย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง จะใช้ฮอร์โมนเพื่อปรับโพรงมดลูกให้เหมาะสมแก่การฝังตัวของตัวอ่อน ซึ่งการใช้ยาฮอร์โมนนี้ทำให้สามารถควบคุมโพรงมดลูกได้แม่นยำกว่ารอบสดที่รังไข่เป็นผู้สร้างฮอร์โมน แต่เนื่องจากการทำเด็กหลอดแก้วจะต้องมีการกระตุ้นรังไข่ให้เกิดฟองไข่มากๆ(controlled ovarian hyperstimulation, COH)รังไข่จึงผลิตฮอร์โมนมากกว่าปกติ มดลูกที่ต้องอาศัยฮอร์โมนจากรังไข่จึงไม่เหมาะสมแก่การฝังตัวเหมือนรอบการตกไข่ปกติ ส่วนการย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง ตัวอ่อนจะต้องผ่านการแช่แข็งและการละลาย ซึ่งตัวที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวมาได้ ก็ต้องเป็นตัวอ่อนที่แข็งแรง จึงแปลว่าตัวอ่อนที่ย้ายในรอบแช่แข็งอาจจะเป็นตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีกว่า

ถ้าอย่างนั้น เราไม่ควรย้ายตัวอ่อนรอบสดอีกต่อไปแล้วหรือ?คำตอบก็คือไม่ เพราะการตั้งครรภ์เป็นการะบวนการซับซ้อนที่ทุกวันนี้เรายังไม่รู้อย่างกลไลอีกหลายอย่างอย่างถ่องแท้ อาจมีกลไกสำคัญอื่นๆที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในรอบสดอีกก็ได้ อย่างไรก็ตามในการทำเด็กหลอดแก้วบางรอบ ที่เกิดภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป(OHSS) แพทย์อาจไม่ทำการย้ายตัวอ่อนสดในรอบการกระตุ้นนั้นแล้วเก็บตัวอ่อนไว้ทำในรอบแช่แข็งเท่านั้น จากการศึกษานี้จึงบอกได้ว่า การย้ายตัวอ่อนรอบสดไม่ได้ดีกว่าการย้ายตัวอ่อนแช่แข็งเสมอไป

Last update: 04 December 2012 | View 8649

« Back