Find us on facebook youtube
โทรนัดหมาย อัลตร้าซาวน์ 053-217706 หรือ 083-4714100จันทร์ถึงศุกร์ เปิดเวลา 17.00-20.00 น. >>>โทร 053-217204อีเมลล์นัดหมาย (Kullapat@kullapat.com) ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท.... ทีมแพทย์....วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ.สุปรียา นพ.วิโรจน์ /วันศุกร์ นพ.ภักดี , นพ.สิทธิชา/ วันเสาร์ พญ. ชลรส / พญ.วรชร, /วันอาทิตย์นพ.วีรวิทย์.....เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ถ้าต้องการตั้งครรภ์ ควรออกกำลังกายมากขนาดไหนดี?

การศึกษานี้ทำในผู้หญิงชาวดัตช์จำนวน3628คนที่มีอายุ18-40ปี ซึ่งกำลังพยายามบุตร ผู้หญิงเหล่านี้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เคยมีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากมาก่อน ผู้เข้าร่วมจะตอบแบบสอบถามเมื่อเข้าร่วมวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ปริมาณการออกกำลังกายเป็นชั่วโมงต่อสัปดาห์ และความหนักของการออกกำลังกายและผู้วิจัยจะบันทึกระยะเวลาว่าอีกนานเท่าไหร่แต่ละคนจะเกิดการตั้งครรภ์

วิจัยฉบับนี้พบว่าการอกกำลังกายความหนักปานกลาง เช่นการเดิน ปั่นจักรยาน ทำสวน สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์เร็วกว่ากลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ก็ตาม และในกลุ่มผู้หญิงที่ออกกำลังกายแบบหนักปานกลางมากกว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะสามารถั้งครรภ์ได้มากกว่าคนที่ออกกำลังกายน้อยกว่า1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถึง18%แต่ในทางกลับกัน การออกกำลังกายอย่างหนักเช่นการวิ่ง แอโรบิค กลับสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ช้าลงในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักน้อยและน้ำหนักปกติ และหากออกกำลังกายอย่างหนักมากกว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะตั้งครรภ์น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายเลย32%เป็นที่น่าแปลกใจว่าคนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์หรืออ้วนจะไม่มีการตั้งครรภ์ยากขึ้นหากออกกำลังกายอย่างหนัก และเนื่องจากความอ้วนเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะมีบุตรยาก จึงแนะนำให้ว่าการออกกำลังกายน่าจะส่งผลดีต่อผู้ที่มีภาวะอ้วน อย่างไรก็ตามแนะนำว่าหากต้องการมีบุตรก็สามารถออกกำลังกายได้ แต่ในรายที่เคยชินกับการออกกำลังกายอย่างหนัก อาจจะต้องลดความหนักลงบ้างให้เหมาะสม

Last update: 04 December 2012 | View 3523

« Back