Find us on facebook youtube
โทรนัดหมาย อัลตร้าซาวน์ 053-217706 หรือ 083-4714100จันทร์ถึงศุกร์ เปิดเวลา 17.00-20.00 น. >>>โทร 053-217204อีเมลล์นัดหมาย (Kullapat@kullapat.com) ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท.... ทีมแพทย์....วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ.สุปรียา นพ.วิโรจน์ /วันศุกร์ นพ.ภักดี , นพ.สิทธิชา/ วันเสาร์ พญ. ชลรส / พญ.วรชร, /วันอาทิตย์นพ.วีรวิทย์.....เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

การฉีดสีและเอกซเรย์ดูโพรงมดลูกและท่อนำไข่ ในคนที่มีบุตรยาก มีความจำเป็นต้องตรวจแค่ไหน?

การศึกษาที่พึ่งตีพิมพ์ในวารสาร(Fertility & Sterility)ได้เปรียบเทียบระหว่างการทำการฉีดสี และการส่องกล้องดูโพรงมดลูก ในผู้ป่วยภาวะมีบุตรยาก355คนซึ่งทุกคนจะได้ตรวจทั้งสองวิธีเปรียบเทียบกัน  พบว่าเมื่อพบความผิดปกติจากการฉีดสีแล้วจะพบความผิดปกติของโพรงมดลูกจากการส่องกล้องจริงเพียง22%เท่านั้นและหากฉีดสีแล้วพบว่าปกติเมื่อเอาไปส่องกล้องจะพบว่าผิดปกติ29%และยังพบว่าในผู้ที่มีอายุมากกว่า35ปี ที่ฉีดสีแล้วปกติจะพบความผิดปกติจากการส่องกล้องถึง41%และโอกาสที่จะมีความผิดปกติของโพรงมดลูกจากการส่องกล้องจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ทำเด็กหลอดแก้วไม่สำเร็จโดยจะพบสูงถึง60% ในรายที่ทำเด็กหลอดแก้วแล้วไม่สำเร็จมามากกว่า3ครั้ง

เนื่องจากการฉีดสีดูโพรงมดลูกมีความแม่นยำในการดูท่อนำไข่สูง เมื่อสงสัยว่าจะมีความผิดปกติของท่อนำไข่ จึงควรส่งตรวจฉีดสีเสมอ  อย่างไรก็ตามหากผลการฉีดสีออกมาเป็นปกติก็ไม่ควรวางใจเพราะอาจจะมีความผิดปกของโพรงมดลูกซ่อนอยู่ได้  ดังนั้นในรายที่สงสัยความผิดปกติในโพรงมดลูกควรจะตรวจเพิ่มเติมด้วยการส่องกล้องดูโพรงมดลูกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีอายุมาก มีประวัติเรื่องมีบุตรยากมานานและทำเด็กหลอดแก้วหลายครั้งแล้วไม่ตั้งครรภ์

Last update: 24 January 2013 | View 3567

« Back