Find us on facebook youtube
โทรสอบถาม 053-217706จันทร์ถึงศุกร์ เปิดเวลา 17.00-20.00 น.อีเมลล์นัดหมาย (Kullapat@kullapat.com) ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท.... ทีมแพทย์....วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ.สุปรียา นพ.วิโรจน์ /วันศุกร์ นพ.ภักดี , นพ.สิทธิชา/ วันเสาร์ พญ. ชลรส / พญ.วรชร, /วันอาทิตย์นพ.วีรวิทย์.....เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ผลการรักษาของกุลพัฒน์คลินิก

ทางเราได้ติดตามผลการรักษาผู้มีภาวะมีบุตรยาก จำนวน 2000 รอบการรักษาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบว่าเป็น fresh non-donor IVF 56%,  frozen embryo transfer 36% และ  egg donations cycle 8%
หลังจากการรักษา 3 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจการตั้งครรภ์ โดยส่วนใหญ่คุณแม่จะเข้ารับการฝากครรภ์ต่อที่แผนกฝากครรภ์ของคลินิก ดังนั้นจึงสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพท์ของการทำเด็กหลอดแก้วได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับรายที่ไม่สะดวกฝากครรภ์ต่อที่คลินิก ทางเราจะติดต่อสอบถามข้อมูลที่สำคัญเป็นระยะ
การรายงานผลต่อไปนี้จะให้คำจำกัดความดังนี้  การตั้งครรภ์ คือการตั้งครรภ์ที่ผ่านการยืนยันโดยการอัลตร้าซาวน์ทางช่องคลอดแล้ว, การแท้ง: มีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ตั้งแต่ช่วงต้นของการตั้งครรภ์, การเกิดมีชีพ คือมีการตั้งครรภ์และเกิดการคลอดทารกได้เลี้ยง ซึ่งจะแบ่งเป็น ทารกครรภ์เดี่ยว และทารกครรภ์แฝดต่อไป

Back