Find us on facebook youtube
จองคิวฝากครรภ์ โทร 053-217706 .....หรือ 083-4714100 ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท....โทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ. สุปรียา /วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์เช้า พญ. ชลรส ,วันเสาร์บ่าย พญ.วรชร/ วันอาทิตย์เช้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ผลการรักษาของกุลพัฒน์คลินิก

การกระตุ้นรังไข่และอัตราการใช้ตัวอ่อน

ในการทำ IVF ส่วนใหญ่จะเก็บไข่ได้ประมาณ 13 ฟอง โดยที่ 11 ฟองเป็นไข่ที่สุกเต็มที่ (ดูจากกล้องขยาย) อัตราการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นประมาณ 75% ของฟองไข่ที่สุกเต็มที่และเกิดการพัฒนาต่อไปเป็นตัวอ่อนระยะต้นได้มากกว่า 90%

โดยทั่วไปเราจะย้ายตัวอ่อนสู่โพรงมดลูกทีละประมาณ 2 ตัวและจะเก็บแช่แข็งไว้ 5 ตัวเผื่อการย้ายตัวอ่อนในครั้งถัดไป (FET cycle)


โดยทั่วไปในรอบการย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง เราจะละลายน้ำแข็งของตัวอ่อน 4 ตัวขึ้นไป โดยทั่วไปตัวอ่อนที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งและละลายจะมีชีวิตอยู่ต่อได้ 85%  แต่อย่างไรก็ตามเราจะย้ายตัวอ่อนแค่ 2-3 ตัวเท่านั้นในแต่ละรอบBack