Find us on facebook youtube
โทรสอบถาม 053-217706จันทร์ถึงศุกร์ เปิดเวลา 17.00-20.00 น.อีเมลล์นัดหมาย (Kullapat@kullapat.com) ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ ราคาประมาณ 40,000 - 45,000 บาท.... ทีมแพทย์....วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุธ พญ.สายพิณ / วันพฤหัสบดี พญ.สุปรียา นพ.วิโรจน์ /วันศุกร์ นพ.ภักดี , นพ.สิทธิชา/ วันเสาร์ พญ. ชลรส / พญ.วรชร, /วันอาทิตย์นพ.วีรวิทย์.....เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ผลการรักษาของกุลพัฒน์คลินิก

การตั้งครรภ์และการคลอดหลังจากการใช้ไข่บริจาค

•    การใช้ไข่บริจาค
49% จากการใช้ไข่บริจาคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบย้ายตัวอ่อนเลย หรือเก็บตัวอ่อนแช่แข็งไว้ก่อนจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น  โดย 42% จะสามารถเห็นจากอัลตร้าซาวน์ได้
3% ของการตั้งครรภ์ที่เห็นจากอัลตร้าซาวน์ได้ จะเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูก  และ 15% จะแท้งไป  และ 82%  สามารถตั้งครรภ์ต่อจนถึงการคลอดบุตรมีชีพได้
25% ของการเกิดมีชีพทั้งหมดเป็นการตั้งครรภ์ที่มีทารกหลายคน


Back