Find us on facebook youtube
ฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะฝากครรภ์ที่กุลพัฒน์การแพทย์ คลอดที่ศรีพัฒน์ฯ ราคาคลอดปกติ 35,000 บาท ผ่าคลอด 49,000 บาท ใช้ถึงคุณแม่ที่คลอดวันที่ 30 ก.ย.2561 ปีนี้ค่ะโทร 053-217706 แนะนำทีมแพทย์.... วันจันทร์ พญ.สายพิณ /วันอังคาร พญ.สุปรียา /วันพุฤหัสบดี พญ.ศศิวิมล / วันศุกร์ นพ.ภักดี/ วันเสาร์ พญ.วรชร/ วันอาทิตย์ นพ.วีรวิทย์...เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ให้คนไข้หยิบบัตรคิวสำรองหน้าประตูตามลำดับ). ก่อนรับคิวพบแพทย์หน้าเคาวน์เตอร์ จ๊ะ.

ผลการรักษาของกุลพัฒน์คลินิก

การตั้งครรภ์และการคลอดหลังจากการใช้ไข่บริจาค

•    การใช้ไข่บริจาค
49% จากการใช้ไข่บริจาคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบย้ายตัวอ่อนเลย หรือเก็บตัวอ่อนแช่แข็งไว้ก่อนจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น  โดย 42% จะสามารถเห็นจากอัลตร้าซาวน์ได้
3% ของการตั้งครรภ์ที่เห็นจากอัลตร้าซาวน์ได้ จะเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูก  และ 15% จะแท้งไป  และ 82%  สามารถตั้งครรภ์ต่อจนถึงการคลอดบุตรมีชีพได้
25% ของการเกิดมีชีพทั้งหมดเป็นการตั้งครรภ์ที่มีทารกหลายคน


Back